ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 10                                               

Абдулло бини Азиз

Абдулло бини Азиз - вазири давлати Сомониён. Дар китоби "Осор ул-вузаро" - и Сайфиддинҳоҷӣ нисбати вазири сулолаи Сомониён, чунин маълумоте оварда нашудааст: "Дар таърих мазкур аст, ки аз мутахаввирони вузаро ва гарданкашии кубаро буд. Бо ал-Утаб ...

                                               

Абдуллоҳ ибни Тоҳир

Абдуллоҳ пас аз марги бародараш Талҳа ба аморати Хуросон нишаст. Абдуллоҳ дар замони ҳаёти падараш шаҳнаи Бағдод буд. Вай мисли падараш дар фурӯ нишондани нооромиҳои сарзаминҳо ва қиёмҳои мулуки араб нақши муассир гузошт. Абдуллоҳ тавонист шӯришҳ ...

                                               

Абдулмалики I

Амир Нӯҳ васият кардааст, ки пас аз марги вай чаҳор писараш ба тартиби бузургӣ яке пас аз дигаре ба салтанат бирасанд. Пас аз он ки амир Нӯҳ аз дунё рафт, бузургони дарбор Абдулмалики I-ро, ки ҳанӯз даҳ сол дошт ва бузургтарин фарзанди Нӯҳ буд, б ...

                                               

Абивард

Абивард, Абевард, Бовард - харобаи шаҳри қадима дар шимоли Хуросон. Дар доманаи кӯҳи Ҳазор­масҷид воқеъ аст. Абивард дар давраи Ашкониён бино ёфта, таърихнигорони румии қарни аввал онро ба номҳои "Apaortemon", "Apavortene" ва "Apa­vorktikene" зик ...

                                               

Абулмузаффар бини Иброҳим

Абулмузаффар бини Иброҳим - вазири давлати Сомониён. Дар китоби "Осор ул-вузаро" - и Сайфиддинҳоҷӣ нисбати вазири сулолаи Сомониён, чунин маълумоте оварда нашудааст: "Ба истисвоб ва тарбияти амир Сабуктегин Амир Разӣ Сомонӣ ӯро дар маснади вазора ...

                                               

Абулҳусайн Утбӣ

Абулҳусайни Утбӣ - вазири давлати Сомониён. Дар китоби "Осор ул-вузаро" - и Сайфиддинҳоҷӣ нисбати вазири донишманди сулолаи Сомониён, чунин маълумоте оварда нашудааст: "Таклиди вазорати ар-Разӣ Нӯҳ бини Мансури Сомонӣ Нӯҳи II ибни Мансур намуд. Ч ...

                                               

Абунасри Абӯзайд

Абунасри Абузайд дар даврони ҳукумати амир Нӯҳ ибни Мансур. ду бор вазир таъйин шудааст: бори аввал дар соли 990 пас аз азли Абуалии Домғонӣ, вале ин давраи вазирӣ дер давом накардааст. Сипас пас аз рамазони соли 996 бо мусоидати Носируддин Сабук ...

                                               

Абӯабдуллоҳ Ҷайҳонӣ

Абӯабдуллоҳ Ҷайҳонӣ - вазири давлати Сомониён.Таснифкунандаи асари нодири "Ашкол-ул-олам" асари ҷуғрофии асри миёна ва оини мамлакатдорӣ аст. Дар китоби "Осор ул-вузаро" - и Сайфиддинҳоҷӣ нисбати вазири донишманди сулолаи Сомониён, муаллифи асарҳ ...

                                               

Абӯали Муҳаммад Балъамӣ

Абӯали Муҳаммад Балъамӣ - вазири давлати Сомониён, олими таърихшинос ва тарҷумони китоби Имом Муҳаммад ибн Ҷарир ал-Табарӣ -" Таърихи Табарӣ”. Дар китоби "Осор ул-вузаро" - и Сайфиддинҳоҷӣ нисбати вазири донишманди сулолаи Сомониён, Абӯали Муҳамм ...

                                               

Абӯнаср бини Абӯзайд

Абӯнаср бини Абӯзайд - вазири давлати Сомониён. Дар китоби "Осор ул-вузаро" - и Сайфиддинҳоҷӣ нисбати вазири сулолаи Сомониён, чунин маълумоте оварда нашудааст: "Дар мабдаи ҳол муддатҳо соҳиби девони иншо ва рисолат буд. Дар ҳузуроти Сомониён ва ...

                                               

Авлод

Авлод – валад; фарзандон; насл; авлоди башар насли инсон; инсонҳо, одамон; аҷдоду авлод бобоёну фарзандон; гузаштагону ояндагон, ҳамаи наслҳо; авлод ба авлод, насл ба насл; наслҳо, чандин насл. Авлод арабӣ: اولاد – ҷамъи валад, маънояш фарзандон) ...

                                               

Аз Ориён то Сомониён

Аз Ориён то Сомониён” - Китоби Эмомалӣ Раҳмонов аз силсилаи китобҳои "Тоҷикон дар оинаи таърих" мебошад. "Аз Ориён то Сомониён" аз силсилаи китобҳои "Тоҷикон дар оинаи таърих" нашр шуд, ки тӯҳфаи сазовору гаронмояи Сарвари давлат ба мардуми шараф ...

                                               

Аирйанэм Ваэҷаҳ

Аирйанэм Ваэҷаҳ, Орёвиҷ - маҳалли қадимаи сукунати тоифаҳои ориёиҳо. Дар "Видевдод" қисмати Авесто 16 кишвар номбар гардидааст, аз ҷумла "Airyanəm vaējah" - "Айиряна Ваеҷаҳ-Орёвиҷ" кишвари ориёиҳо. "Авесто ҳамчунин хотиротро аз кишвари нимафсонав ...

                                               

Алоуддин Муҳаммади Хоразмшоҳ

Солҳои ҳукуматаш 1200 - 1220. Алоуддин фарзанди Текеш буд, ки насаб аз қипчоқиён дошт. Алоуддин лақаби "Қутбиддин" ва баъдҳо "Искандари сонӣ" -ро ба худ гирифт. Вай баъзе шоҳзодагонро саркӯб намуда пас аз муборизаҳои муҳимтарин бахшҳои Хуросонро ...

                                               

Алоуддин Муҳаммади Ғурӣ

Писари Шуҷоуддин Алӣ. Ду дафъа ба тахти подшоҳӣ нишастааст. Бори аввал дар соли 1202 аз ҷониби Муизуддин Муҳаммади Сом ба салтанат расид ва баъд аз кушта шудани Муҳаммад 1205 зиндонӣ гардид. Соли 1214 баъд аз марги Алоуддин Отсиз дубора ба тахти ...

                                               

Алоуддин Ҳусейн

Ӯ аз маъруфтарин подшоҳони Ғуриён буда, баъд аз марги бародараш Баҳоуддини Сом дар шаҳри Фирузкӯҳ бар тахт нишаст. Баҳромшоҳ яке аз охирин султонҳои давлати Ғазнавиён аз афзудани иқтидори Ғуриён ва шӯҳрат ёфтани Қутбиддин Маҳмуди Ғурӣ тарсида, ва ...

                                               

Алоқнӯйин

Дар тасарруфи чандин шаҳрҳои болооби Сайҳун Сирдарё ширкати фаъол доштааст. Сипаҳсолори дигари муғул, ки бо ҳамин ном дар забти навоҳии Вахш ва Толиқон даст доштааст. Алоқнӯйин тирамоҳи 1219 бо амри Чингизхон, Сакату ва Тӯқой бо панҷ ҳазор сипоҳи ...

                                               

Амир Олимхон

Саид Муҳаммад Олим Хон - амири охирини аморати Бухоро, амири даҳуми сулолаи Манғития солҳои 1910 - 1920.

                                               

Амирон ва вазирони Сомонӣ

Амирон ва вазирони Сомонӣ – маҷмӯаи мақолотест бахшида ба лсори ҷуғрофии таърихӣ, ки ба даврони салтанати Оли Сомон ва вазирони эшон марбут аст. Дар ин китоб роҷеъ ба хонадони Сомониён ва вазирони эшон маълумоти навин оварда шудааст. Муаллифи маҷ ...

                                               

Аморати Бухоро

Аморати Бухоро ё Хонии Бухоро - давлатест, ки баъд аз тасарруфи хонигарии Аштархониён дар Осиёи Марказӣ дар солҳои 1753 - 1920 вуҷуд дошт. Амирони Бухоро аз пешвоёни қабилаи ӯзбекии манғит буда ба ибораи дигар, ҳукмронии сулолаи Манғитияро дар Ам ...

                                               

Асад ибни Сомон

Асад ибни Сомон - фарзанди сарсулолаи хонадони Сомониён Сомонхудот. Дар хизмати халифаи араб буд. Ба ивази хизмати шоистааш ба халифа фарзандони Асад - - Нӯҳ, Аҳмад, Ёқуб ва Илёс соҳиби ҳукумронӣ дар вилоятҳои Мовароуннаҳр шудаанд.

                                               

Асри санг дар Тоҷикистон

Ёдгориҳои Асри санг дар тамоми ноҳияҳои Тоҷикистон ёфт шудаанд. Қадимтарин бошишгоҳи одамон дар деҳаи Лоҳутии Ховалинг пайдо гардид, ки тақр. ба 800000 ё 1 млн соли қабл тахмин карда мешавад. Ин қадимтарин бошишгоҳи одамон аст, ки дар Осиёи Марка ...

                                               

Асри сангу мис дар Тоҷикистон

Ёдгориҳои Асри сангу мис дар тамоми ноҳияҳои Тоҷикистон ёфт шудаанд. Дар ҳудуди Тоҷикистон бори аввал ашё ва абзорҳои мансуб ба асри биринҷӣ солҳои 30–40 асри 20 ёфт шудаанд. Ҳафриёти нисбатан васеътарро солҳои 1955 Б. А. Литвинский дар соҳилҳои ...

                                               

Ахарун

Ахарун - номи вилояти таърихӣ дар авоили асри миёна воқеъ дар водии Ҳисор миёни вилоятҳои таърихии Шумон ва Чағониён.

                                               

Аштархониён

Ҳамин тариқ, сулолаи Аштархониён беш аз якуним аср дар Мовароуннаҳр ва қисми Хуросон ҳукмронӣ кард, тӯли ин давра ҳашт нафар намояндаи аҳли хонадон сари қудрат қарор доштанд. Дар аҳди Аштархониён қисми асосии аҳолии шаҳрҳоро косибон ва савдогарон ...

                                               

Аҳмад ибни Асад

Аҳмад ибни Асад набераи Сомонхудот, писари дуюми Асад ва падари Исмоили Сомонӣ буда, солҳои 819 - 864 дар Мовароуннаҳр ҳукмронӣ кардааст. Аҳмад ибни Асад дар ибтидо ҳокими Фарғона буда, баъдан Самарқанд, Кошғару Туркистони Чинро низ ба амлоки худ ...

                                               

Аҳмад ибни Исмоил

Аҳмад ибни Исмоил баъди вафоти Исмоили Сомонӣ соли 907 ба ҷойи падараш тахтнишин гашта 7 сол ҳукмрони давлати Сомониён буд. Роҷеъ ба шахсияту ҳайсияти ахлоқии Аҳмад ибни Исмоил ва шеваи давлатдории ӯ муаррихони асрҳои миёна ақидаҳои мухталиф ва г ...

                                               

Аҳмади Дониш

Аҳмад Маҳдуми Дониш - яке аз нависандагон ва маорифпарварони машҳури тоҷик буда, тақрибан соли 1826 дар Бухоро дар оилаи Мулло Мир Носир зода шудааст. Падари вай аслан аз тумани Шофирком буда, барои таҳсили мадраса ба Бухоро омада, дар ҳамин ҷо х ...

                                               

Аҷинатеппа

Аҷинатеппа - боқимондаи ёдгори меъмории дини будоӣ. Маъбад дар роҳи корвонгарди аз Балх ба сӯи шаҳрҳои Шумон - Вашгирд, Ғуркан - Чин, Ҳулбук, Фархор, Бадахшону Ҳиндустон ҷой дошт ва ба тоҷирони будоии ҳинду ва чинӣ хидмат менамуд.

                                               

Балдойтеппа

Балдойтеппа - харобаҳои деҳаи асрҳои 5–3 то м. ва а. 3 – ибт. а. 5 м., дар ҳудуди ҳозираи ноҳияи Кӯшониёни вилояти Хатлон. Дар қабати харобаҳои а-ҳои 5–3 то м. вайронаи ду қабати иқоматӣ – Балдайи-I, Балдайи-II, Балдайи III ва зарфҳои сафолин ёфт ...

                                               

Балҷувон (вилояти таърихӣ)

Балҷувон - вилояти таърихӣ. Дар давраи Сарабек Атолиқ 1856–70 ба аморати Бухоро ҳамроҳ гардида, баъдан ба ду вил. мустақил – Кӯлобу Б. тақсим шуда, дар онҳо бекҳои Бухоро таъйин гардиданд. Б. ба воситаи д. Вахш бо водии Ҳисор ҳамсарҳад буд. Ба ҳа ...

                                               

Бахтишо

Бахтишои I - аввалин ректори донишгоҳи Ганди Шопур дар ахди салтанати Шопури I Сосонӣ. Сулолаи Бахтишо - чандин наслу насаб табибону олимони номдори Академияи Ганди Шопур буданд. Асли насабашон аз Сурияи насронӣ аст. Саромади ин сулола Бахтишои I ...

                                               

Бекигарии Балҷувон

Бекигарии Балҷувон - яке аз мулкҳои Бухорои Шарқӣ, ки дар нимаи дуюми асри XIX мулкҳои мустаъқил буда дар натиҷаи ҳучуми лашкари амири Бухоро Музаффар соли 1870 боз тобеъи аморати Бухоро гардидааст.

                                               

Бекигарии Бойсун

Бекигарии Бойсун - яке аз мулкҳои Бухорои Шарқӣ, ки дар нимаи дуюми асри XIX мулкҳои мустаъқил буда дар натиҷаи ҳучуми лашкари амири Бухоро Музаффар боз тобеъи аморати Бухоро гардидааст.

                                               

Бекигарии Дарвоз

Бекигарии Дарвоз - яке аз мулкҳои Бухорои Шарқӣ, ки дар нимаи дуюми асри XIX мулкҳои мустаъқил буда дар натиҷаи ҳучуми лашкари амири Бухоро Музаффар соли 1878 боз тобеъи аморати Бухоро гардидааст.

                                               

Бекигарии Деҳнав

Бекигарии Деҳнав - яке аз мулкҳои Бухорои Шарқӣ, ки дар нимаи дуюми асри XIX мулкҳои мустаъқил буда дар натиҷаи ҳучуми лашкари амири Бухоро Музаффар соли 1870 боз тобеъи аморати Бухоро гардидааст.

                                               

Бекигарии Кӯлоб

Бекигарии Кӯлоб - яке аз мулкҳои Бухорои Шарқӣ, ки дар нимаи дуюми асри XIX мулкҳои мустаъқил буда дар натиҷаи ҳучуми лашкари амири Бухоро Музаффар соли 1870 боз тобеъи аморати Бухоро гардидааст.

                                               

Бекигарии Шеробод

Бекигарии Шеробод - яке аз мулкҳои Бухорои Шарқӣ, ки дар нимаи дуюми асри XIX мулки мустаъқил буда дар натиҷаи ҳуҷуми лашкари амири Бухоро Музаффар боз тобеъи аморати Бухоро гардидааст.

                                               

Бекигарии Юрчӣ

Бекигарии Юрчӣ - яке аз мулкҳои Бухорои Шарқӣ, ки дар нимаи дуюми асри XIX мулки мустаъқил буда дар натиҷаи ҳуҷуми лашкари амири Бухоро Музаффар боз тобеъи аморати Бухоро гардидааст.

                                               

Бекигарии Қаротегин

Бекигарии Қаротегин - як воҳиди маъмуриест, ки дар дохили Аморати Бухоро дар қаламрави Тоҷикистони ҳозира ҷойгир буд. Номгузории баъдинаи бекигарӣ, ноҳияи Ғарм мебошад.

                                               

Бекигарии Қубодиён

Бекигарии Қубодиён - яке аз мулкҳои Бухорои Шарқӣ, ки дар нимаи дуюми асри XIX мулкҳои мустаъқил буда дар натиҷаи ҳучуми лашкари амири Бухоро Музаффар соли 1870 боз тобеъи аморати Бухоро гардидааст.

                                               

Бекигарии Қӯрғонтеппа

Бекигарии Қӯрғонтеппа - яке аз мулкҳои Бухорои Шарқӣ, ки дар нимаи дуюми асри XIX мулкҳои мустаъқил буда дар натиҷаи ҳучуми лашкари амири Бухоро Музаффар соли 1870 боз тобеъи аморати Бухоро гардидааст.

                                               

Бекигарии Ҳисор

Бекигарии Ҳисор - яке аз мулкҳои Бухорои Шарқӣ, ки дар нимаи дуюми асри XIX мулки мустаъқил буда дар натиҷаи ҳуҷуми лашкари амири Бухоро Музаффар боз тобеъи аморати Бухоро гардидааст.

                                               

Бохтар

Бохтар ё Балх номи мардуме дар шимолу ғарби Ҳинд ’; - сарзамине таърихӣ, ки миёни қаторкӯҳҳои Ҳиндукуш ва Ҳисор, ҷануби Тоҷикистон ва шимоли Афғонистон, дар миёноби Омударё ҷойгир аст. Маркази ин сарзамин Зарринасп ном дошта, ки дар каронаи чапи ...

                                               

Бохтариҳо

Ктесий бохтариҳоро мардуми сершумор, ҷасур ва ҷанговар гуфтааст. Аммиан Марселлин низ онҳоро ҷанговару тавоно хондааст. Страбон ва Куртский аз зиндагии вазнини онҳо ёдовар шуда, тарзи зисташонро ба бодиянишинони ҳамсоя шабоҳат додаанд. Ба гуфтаи ...

                                               

Боҷ

Боҷ - андозест, ки тоҷир ё шахси дигар ба давлат то фурӯш ва ё баъди фурӯши мол мепардозад. Боҷ, бож, як навъ андозест, ки асрҳои миёна дар аксар давлатҳо вучуд дошт. Боҷ аз тоҷирону савдогарон барон аз дарё ё пул гузаронидани молхояшон ситонда м ...

                                               

Буддо дар ҳолати нирвана

Муҷассамаи Буддо дар ҳолати нирвана ё Буддои хобрафта - бозёфти нодир аз ёдгории Аҷинатеппа. Муҷассама дар Осорхонаи миллии бостонии Тоҷикистон ба намоиш гузошта шудааст.

                                               

Бухорои Шарқӣ

                                               

Вазирони давлати Сомониён

Дар нухустин давлати таърихии тоҷикон - Давлати Сомониён ҳамроҳи амирони хонадони Сомониён дар идораву рушди кишвар вазирон саҳми хешро гузоштаанд. Дар асари Сайфиддинҳоҷӣ "Осор ул-вузаро" оиди вазирони давлати Сомониён маълумоти мухтасаре оварда ...

                                               

Вароруд (Варазруд)

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →