ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 88                                               

Маҷмӯи мол

Маҷмӯи мол - тибқи қонунгузории гражданӣ мол дар шакли маҷмӯъ ва ғайримаҷмӯъ мавриди шартномаи хариду фурӯш қарор мегирад. Агар шартномаи хариду фурӯш ӯҳдадории фурӯшандаро ба харидор дар маҷмӯъ додани номгӯи муайяни мол пешбинй карда бошад, ӯҳда ...

                                               

Молияи давлатӣ

Молияи давлатӣ - маҷмӯи муносибатҳои пулӣ вобаста ба ташаккул, тақсим ва истифодаи фондҳои ҷамъшудаи воситаҳои пулӣ ва дигар захираҳои молиявӣ тавассути буҷети ҷумҳуриявӣ, буҷетҳои маҳаллӣ ва фондҳои мақсадноки давлатӣ, ки аз ҷониби мақомоти ҳоки ...

                                               

Мусоидати молиявӣ (субвенсия)

Мусоидати молиявӣ - маблағҳои буҷетие, ки ба буҷети сатҳи дигари низоми буҷетии Ҷумҳурии Тоҷикистон ё шахси ҳуқуқӣ барои анҷом додани хароҷоти муайян беподошу бебозгашт ҷудо карда мешаванд.

                                               

Навоварӣ

Навоварӣ, инноватсия - ихтироъ ё идеи наве, ки дар амал ба кор гирифта шавад ва арзишафзо бошад. Он натиҷаи ниҳоии фаъолияти зеҳниву ақлонии инсон, самараи тахайюлу эҷод ва бозёфту кашфиёти ӯ мебошад. Мисоли рӯшани навоварӣ ворид кардани колои ҷа ...

                                               

Намояндагӣ (фаъолияти бонкӣ)

Намояндагӣ – воҳиди махсуси сохтории ташкилоти қарзӣ, ки берун аз маҳали ҷойгиршавии он қарор дошта, манфиатҳои онро ҳифз ва намояндагӣ мекунад ва ягон намуди фаъолияти бонкиро иҷро наменамояд.

                                               

Низоми молияи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Низоми молияи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон - доираи муайяни муносибатҳои молиявӣ, ки дар ҷараёни онҳо маблағҳои пулӣ ташаккул меёбанд ва истифода бурда мешаванд. Низоми молияи давлатӣ шакл ва усулҳои ташаккул, тақсимот ва истифодаи маблағҳои пули ...

                                               

Пасандоз

                                               

Пешпардохт

Пешпардохт - маблағи пулие, ки ба ҳисоби пардохти оянда барои неъматҳои моддии мувофиқи шартнома гирифташуда, кори иҷрогардида, хизмати расонидашуда супорида мешавад. Чунин маблағ дар мавриди ба таври дахлдор иҷро намудани ӯхдадорӣ ва пардохти пу ...

                                               

Резидент

Резидент - ҳузурдошта), Намояндаи метрополия дар протекторат. Дар асрҳои миёна намояндаи дипломатии хориҷӣ, ки дар мамлакате доимӣ меистод. Намояндаи разведка, ки дар мамлакати хориҷӣ доимӣ зиндагӣ мекунад. Резидентҳо - шахсони воқеӣ ва шахсони ҳ ...

                                               

Сармоягузорӣ (инвеститсия)

Сармоягузорӣ - маблағҳое, ки барои сохтмони асосӣ, хариди воситаҳои асосӣ ва коғазҳои қиматнок, пурра кардани захира ва манбаъҳои моддии давлатӣ равона карда мешаванд.

                                               

Саҳм

Аксия, саҳмия - коғази қиматнок аст. Қоғази қиматноке саҳмия номида мешавад, ки ҳуқуқи дорандаи онро барои дар шакли дивиденд гирифтани як қисми фоидаи ҷамъияти саҳҳомӣ, барои иштирок кардан (дар идора намудани фаъолияти ҷамъияти саҳҳомӣ, иичунин ...

                                               

Ташкилоти буҷетӣ

Ташкилоти буҷетӣ - ташкилоти таъсисдодаи мақомоти ҳокимият ва идоракунии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ барои амалӣ сохтани вазифаҳои идоракунӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ, илмию техникӣ ва вазифаҳои дигари хус ...

                                               

Ташкилотҳои қарзии ғайрибонкӣ

Ташкилотҳои қарзии ғайрибонкӣ – ташкилотҳои қарзие, ки ҳуқуқи иҷрои баъзе аз амалиёти бонкиро доранд. Номгӯи амалиёти бонкиро барои ташкилотҳои қарзии ғайрибонкӣ қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Бонки миллии Тоҷикистон муқаррар менамояд.

                                               

Ташкилотҳои қарзӣ

Ташкилотҳои қарзӣ - шахсони ҳуқуқие, ки дар асоси иҷозатномаи Бонки миллии Тоҷикистон ҳама ё баъзе аз амалиёти бонкии дар қонун пешбинишударо иҷро менамоянд.

                                               

Тақсими кори байналмилалӣ

Тақсими кори байналмилалӣ - заминаи асосии муттаҳидшавии иқтисодиёти миллии кишварҳо ба хоҷагии ҷаҳонӣ. Тақсимоти байналхалқии меҳнат - ин раванди таърихии махсусгардонии давлатҳо дар истеҳсолоти намудҳои муайяни маҳсулот мебошад, ки барои мубоди ...

                                               

Тақсимкунанда

Тақсимкунанда - мақомоти ҳокимият ва идоракунии давлатӣ ё ташкилоти буҷетӣ, ки маблағҳои буҷетиро аз тақсимкунандаи асосӣ мегиранд ва ҳуқуқи тақсим ва назорати истифодаи маблағҳои буҷетиро ба ташкилотҳои тобеи худ, ки маблағҳои буҷетиро мегиранд, ...

                                               

Тақсимкунандаи асосӣ

Тақсимкунандаи асосӣ - мақомоти ҳокимият ва идоракунии давлатӣ, ки маблағҳои буҷети давлатиро ихтиёрдорӣ карда, онҳоро дар байни сохторҳои тобеи худ тақсим мекунанд. Тақсимкунандаи асосӣ ҳамчунин ташкилоти муҳими буҷетии соҳаи илм, маориф, фарҳан ...

                                               

Филиал (фаъолияти бонкӣ)

Филиал – воҳиди махсуси сохтории ташкилоти қарзӣ, ки берун аз маҳали ҷойгиршавии он қарор дошта, аз номи он пурра ё қисман фаъолияти бонкиро иҷро менамояд ва бо ташкилоти қарзӣ сармояи оинномавӣ ва тавозуни ягона дорад.

                                               

Филиали бонки хориҷӣ

Филиали бонки хориҷӣ – воҳиди махсуси сохторӣ, ки аз ҷониби бонки хориҷӣ барои анҷом додани фаъолияти бонкӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис дода шудааст.

                                               

Фонди мақсадноки давлатӣ

Фонди мақсадноки давлатӣ - фонди маблағҳои пулие, ки мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳисоби даромадҳо ё бо роҳи ҷудо кардани маблағ аз намудҳои мушаххаси даромад ташкил ёфта, барои амалӣ гардонидани ин ё он мақсад истифода мешаванд.

                                               

Шахси ҳуқуқӣ

Шахси ҳуқуқӣ Ташкилоте шахси ҳуқуқӣ дониста мешавад, ки дар моликият, пешбурди хоҷагидорӣ ё идоракунии оперативии молу мулкро дошта, аз рӯи ӯҳдадориҳои худ бо ин молу мулк масъулият дорад, метавонад аз номи худ ҳуқуқҳои молу мулкӣ ва шахсии ғайри ...

                                               

Шаҳрванд (шахси воқеӣ)

Шаҳрванд - таҳти мафҳуми шаҳрвандон шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳрвандони давлатҳои дигар, инчунин шахси бешаҳрвандӣ фаҳмида мешавад. Муқаррароти Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон, агар дар қонун ё санадҳои ҳуқуқии байналмилалии эътиро ...

                                               

Қарз

Қарз - ҳамчун мафҳуми иқтисодӣ аз вожаи лот. "кредит, қарз, насия" гирифта шуда, маънои боварӣ доштанро нисбат ба молу пули ба қарз додашуда ва бозгашти он дар вақти муайян ва дар хаҷми барзиёд ифода мекунад. Қарз - маблағе, ки аз ҷониби ташкилот ...

                                               

Қарзи буҷетӣ

                                               

Ҷамъияти вобаста

Ҷамъияти вобаста - ҷамъияти хоҷагие вобаста эътироф карда мешавад, ки ҷамъияти дигар бештар аз 20 фоизи саҳмияҳои овоздори ҷамъияти саҳҳомӣ ё 20 фоизи сармояи оинномавии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдудро соҳиб бошад. Ин гуна ҷамъият дар ин хусус ...

                                               

Ҷамъияти дорои масъулияти иловагӣ

Ҷамъияти дорои масъулияти иловагӣ - ҷамъияте дониста мешавад, ки аз ҷониби як ё якчанд шахс таъсис гардида, фонди оинномавии он мувофиқи андозаи дар ҳуҷҷатҳои таъсисй муайянгардида ба ҳиссаҳо тақсим мешавад. Иштирокчиёни чунин ҷамъият тибқи аз рӯ ...

                                               

Ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд

Ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд - яке аз шаклҳои ташкилию ҳуқуқии шахсони ҳуқуқӣ буда, аз ҷониби як ё якчанд шахс таъсис дода мешавад ва сармояи оинномавии он бо ҳиссаҳои баробар ба андозаи муайяннамудаи ҳуҷҷатҳои таъсисӣ тақсим шудааст. Иштирок ...

                                               

Ҷамъияти саҳҳомӣ

Ҷамъияти саҳҳомӣ - ҷамъияте дониста мешавад, ки фонди оинномавии он ба миқдори муайяни саҳмияҳо тақсим шудааст. Иштирокчиёни ҷамъияти саҳҳомӣ барои ӯхдадориҳои ҷамъият масъул набуда, таваккали зарари марбут ба фаъолияти ҷамъиятро дар доираи арзиш ...

                                               

Ҷамъияти фаръӣ

Ҷамъияти фаръӣ - ҷамъияти хоҷагие дониста мешавад, ки дигар ҷамъият ё ширкати хоҷагӣ бо сабаби иштироки афзалиятноки худ дар сармояи оинномавии он ё мутобиқи шартномаи байни онҳо басташуда бо тарзи дигар имконияти муайян намудани супоришҳои аз ҷо ...

                                               

Ҷамъияти хоҷагидории фаръӣ

Ҷамъияти хоҷагидории фаръӣ - агар дигар ҷамъият ё ширкати хоҷагидорӣ ба сабаби иштироки афзалиятноки худ дар сармояи оинномавии он ё мутобиқи шартнома байни онҳо ва ё ба тариқи дигар имконияти муайян намудани қарорҳои аз ҷониби чунин ҷамъият қабу ...

                                               

Ҷамъияти хоҷагии вобаста

Ҷамъияти хоҷагии вобаста - агар ҷамъият бештар аз 20 фоизи саҳмияҳои сармояи оинномавии Ҷамъияти дорои масъулияти маҳдудро дошта бошад, ҷамъияти хоҷагидории вобаста эъти- роф мешавад.

                                               

Ҷамъияти ҳолдингии ташкилоти қарзӣ

                                               

Бистгонӣ

Аз садаи X дар манбаъҳои форсӣ истифода шуда, маоши сипоҳиёнро ифода мекард, ки охири ҳар бист рӯз як маротиба пардохта мешуд. Дар боби асли баромади он ақидаҳо гуногун буда, баъзе олимон, монанди Хоразмӣ ва Ибни Ҳавқал, иддао доранд, ки қаблан д ...

                                               

Иваз шудани молик

Иваз шудани молик - яке аз асосҳои бекор намудани шартномаи меҳнатӣ бо ташаббуси корфармо мебошад. Тибқи қонуни ҶТ "Дар бораи хусусигардонидани моликияти давлатӣ" субъекти хусусигардонии моликияти давлатӣ ҳақ дорад тибқи муқаррароти қонуни мазкур ...

                                               

Инвеститсия

Инвеститсия - инвеститсия аз маблағҳои пулӣ, қоғазҳои қиматнок, дигар моликият, аз ҷумла ҳуқуқи амволӣ, дигар ҳуқуқҳое, ки арзиши пулӣ доранд, иборат асг, ки ба объектҳои фаъолияти соҳибкорӣ ё дигар навъҳои фаъолият гузошта шуда, мақсади ба даст ...

                                               

Инвестор

Инвестор - субъекти фаъолияти инвеститсионӣ, ки маблағҳои худ, маблағҳои қарзӣ ва ҷалбнамудаашро дар шакли инвеститсия амалӣ намуда, истифодаи мақсадноки онҳоро таъмин мегардонад. Ба ҳайси инвестор шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ, давлатҳо ва ташкилотҳои ...

                                               

Индексатсия

Индексатсия - механизми муайяни фаъолияти давлатӣ буда, бар ои қонеъ намудани қобилияти харидории шахси воқеӣ бо сабаби паст шудани қурби пул нисбати асъори хориҷӣ гузаронида мешавад.

                                               

Кредит

Креди́т ё муносибатҳои қарзӣ - пул додани бонк ё ташкилотҳои қарздиҳанда ба қарзгиранда, бо андоза ва шарте, ки дар шартномаи қарзӣ пешбини шудааст ва қарзгиранда вазифадор аст, маблағи қарзии гирифтааашро бо фоиз ва дар мўҳлат баргардонад.

                                               

Минтақаи асъор

                                               

Фақр

Фақр, тиҳидастӣ ё тангдастӣ - ба маънои вазъиятест, ки фард аз надоштани маблағ ва зиндагии вазнин ба худ мегирад. Фақр аз решаи Pauper меояд, ки бо Paucus ва юнонии Pénes таъриф мешавад.

                                               

Ҷаҳони сеюм

Ҷаҳони сеюм истилоҳи сиёсии нимаи дуюми садаи XX буда, давлатҳои мустақилро, ки бевосита дар Ҷанги Сард ширкат надоштанд, ифода мекунад. Аслан маънои он кишварҳое буд, ки ба сателлитҳои ИМА ё иттиҳоди сотсиалистӣ ҳамроҳ нашудаанд. Баъдан, ин мафҳ ...

                                               

Ахлоқ

Ахлóқ - яке аз шаклҳои шуури ҷамъиятӣ, маҷмӯи меъёру муқаррароти асосии муносибати оилавӣ, фардӣ ва ҷамъиятии одамон.

                                               

Беиродагӣ

Беиродагӣ - заъфи сифатҳои иродавии шахс, ки дар натиҷаи тарбияи нодуруст ба вуҷуд омада, дар тамоман ё қисман мавҷуд набудани хоҳишу иштиёқ, ташаббусу ибтикор, қатъият ва қобилияти амалӣ намудани қарори қабулшуда зоҳир мегардад. Одами беирода ҳа ...

                                               

Беназоратӣ

Беназоратӣ чунин мафҳум аст, ки рафтори кӯдак ва ё наврас аз тарафи калонсолони масъул назорат карда намешавад, ки дар оқибат вазифаҳои ба зиммаи шахсони масъул вогузоршуда ба таври бояду шояд нисбати тарбия, таълим ва инкишофи зарурии кӯдак татб ...

                                               

Бепаноҳӣ

Миньковский Г.М. Беспризорность. Педагогическая энциклопедия. Т.1 М., 1964; Нечаева А. М. Детская беспризорность - опасное социальное явление // Государство и право, 2001. № 6. С. 59.

                                               

Бепарастории бачаҳо

Бепарастории бачаҳо - ба ҳоли худ гузоштани бачаҳо, назорати суст дар тарбияи онҳо, дур афтодан аз тарбияи волидайн ё шахсони мутасаддӣ ва дигар омилҳо. Бепарастории бачаҳо дар натиҷаи ҷанг, гуруснагӣ, муҳтоҷии падару модарон, дигар навоқиси ҷоме ...

                                               

Бепарасторӣ

Бепарасторӣ – дар ҳолати махсус қарор доштани ноболиғ, ки дорои аломатҳои зерин аст: набудани макони зисти муайян бесарпаноҳӣ; машғул набудани кӯдак бо фаъолияти фоиданоки ҷамъиятӣ таълим, кор ва г. қатъ гардидани муносибат бо оила, волидайн ва ё ...

                                               

Омӯзгорӣ

Калимаи "педагогика" аз калимаи юнонии παιδαγωγική гирифта шуда, маънояш "кӯдакдорӣ" мебошад. Дар Юнини Қадим "педагог" - канизе, ки аз паи фарзандон нигоҳ мекард ва барои рафтани ӯ ба мактаб ҷавобгар буд. Рушди педагогика бевосита бо таърихи ода ...

                                               

Омӯзиши омехта

Омӯзиши омехта - Blended Learning ба муҳитҳои омехтаи гуногуни омӯзиш мебошад. Ин ибора мазмунҳои гунонуне дорад ва маънии он бар асоси чаҳорчӯбае, ки дар он истифода мешавад хос аст. Омӯзиши омехта ба хонандагон ва омӯзгорон муҳитеро барои самар ...

                                               

Фориғболӣ

Бепарвоӣ, беғамӣ, фориғболӣ - ҳолати ҳисси бефарқӣ, ки набудани шавқу ҳавас ва рағбат ба касе ё чизеро ифода мекунад. Ҳолати рӯҳиест, ки зимни хастаю мондашавӣ, ҳиссиёти мураккаби аз сар гузаронида ва ё бемориҳо ба амал меояд.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →